En väl bevarad hemlighet

På Cap Bon halvön, mer exakt i orten Echraf står idag förmodligen Tunisiens äldsta olivträd som enligt historikerna kan vara upp till 2 500 år gammalt. Trots sin ålder så bär det fortfarande frukt, vilket visar trädets magiska kraft och betydelse i Tunisiens historia. Olivträdet är en viktig symbol för landet som kallas det ”gröna Tunisien”.

 

Av Mona Chabchoub Wessblad. Foto: Salah Jabeur.

 

 

Tunisien har en lång historia. Varje del av den bördiga jorden har spår av många civilisationer. Så långt tillbaka som på fenicierna tid, hade kathagernas bönder stort intresse för olivträdet.

 

Agronomen Magon skrev en viktig avhandling om jordbruk på puniska som var en av de viktigaste källorna i ämnet under flera århundraden. Hans 28 böcker om jordbruk har översatts till både latin och grekiska. I böckerna tillägnade han stor vikt till olivträdet på grund av dess viktiga roll i människornas vardag. Han skrev också om biodling och om vinodling. Han blev känd som ”jordbrukets fader” och idag har ett av Tunisiens finaste viner fått namn efter honom.

 

Tunisiens första olivodling planterades av Hannibals soldater (200 talet före kristus) under deras vistelse i staden Sousse (Hadrumet) innan det berömda slaget vid Zama i Spanien.

 

Tunisien ”Africa proconsularis” blev romarrikets första provins i Afrika. Det kallades för roms kornbod, då jorden gav rikliga och fina skördar. Man skeppade varor från Tunisien som försåg Rom med spannmål, frukt, grönsaker och olivolja.

 

Mosaiker från Bardo museet i Tunis. Foto Mona Ch Wessblad

 

Nästan all olivodling i Tunisien sker på ett traditionellt sätt som kallas ”baali”. Ordet ”Baali” härstammar från karthagerna gud ”Baal Hamoun”. Det betyder att olivträdet fick all sin kraft och styrka från den starkaste av gudarna på karthagernas tid.

 

I traditionell odling sker bevattningen endast med regnvatten och befruktningen endast genom naturliga processer. Detta odlingssätt kan förklara trädens långa livslängd.

 

När du överblickar Tunisiens många olivlundar, så ser du att olivträden är planterade med 24 meters avstånd. Varje träds rötter behöver detta utrymme för att kunna absorbera maximalt med vatten.

 

Tunisien är världsledande på ekologisk olivoljeproduktion. Dess geografiska placering och torra klimat har bidragit till att olivodlingarna är naturligt ekologiska.

 

Foto från Systrarna Afet & Selimas olivgård

 

Särdraget för tunisisk olivolja är att den kommer från oliver som plockats varsamt för hand och som mognar i ett gynnsamt i klimat. Under skörden är man både försiktig om träden och oliverna.

 

De vanligaste olivsorterna som används till olivoljeproduktionen i Tunisien är: Chemlali och Chetoui. Chemlalioliven odlas i de centrala delarna av landet samt längs kusterna. Chetouioliven odlar man framförallt i de norra delarna. Den är eftertraktad för sin rika andel av nyttiga polyfenoler.

 

Den ekologiska olivoljan är rik på både antioxidanter och E vitaminer. Att kallpressa olivoljan gör att den bibehåller alla sina nyttiga egenskaper och ger sin fruktiga och karakteristiska smak.

 

Olivoljan har alltid spelat en viktig roll i de kulinariska och medicinska traditionerna genom de olika civilisationerna som följt varandra i Tunisien. Basen i medelhavs kosten är olivolja, surdegsbröd och naturvin. Denna kost är den mest välstuderade genom tiderna och kan vara en nyckel till ett långt och hälsosamt liv.

 

Foto: Salah Jabeur

 

Det är en välbevarad hemlighet att Tunisien är en av världens största olivoljeproducenter som exporterar nästan all sin fina olivolja i bulk till länder runt medelhavet.

 

På senare år försöker flera olivodlare att ändra på detta. Nya generationens odlare har valt att producera Single Estate olivolja under eget varumärke. Singel Estate innebär att oliverna tas från gårdens egna träd och att hela produktionskedjan, från skörden och pressningen till buteljeringen sker på den egna gården.

 

Riktigt god Single Estate olivolja från Tunisien hittar du snart på Olivoljehuset.
> länk till olivoljehuset.se